Verbouwen? Vertel het u buren

16 mei 2019
Voor bewoners met verbouwplannen heeft de gemeente in samenwerking met bewoners in het zogeheten ‘BuurtLabWest’ een handleiding ontwikkeld om te helpen bij het informeren van de buren.

Ergernis
Overlast door verbouwingen is een van de grootste ergernissen onder de inwoners van Amsterdam-West en Amsterdam-Zuid. Dat komt door de toename van het aantal verbouwingen, variërend van uitbouw in binnentuinen tot het bijbouwen van extra verdiepingen, kelders en balkons.

Experimenteren
Sinds 1 februari wordt in de Vondelparkbuurt, Helmersbuurt en Cremerbuurt geëxperimenteerd met nieuwe maatregelen om de overlast zoveel mogelijk terug te dringen. In dit gebied is het verplicht om bij verbouwingen een informatiebord op te hangen. Ook is een vergunning nodig voor het plaatsen van containers of andere objecten en wordt er strenger gecontroleerd.

Breng uw buren op de hoogte
Inwoners van West en Zuid kunnen zelf bijdragen aan het verminderen van overlast. Mensen met bouwplannen kunnen hun buren tijdig op de hoogte brengen van hun plannen en de overlast die deze kunnen veroorzaken. Daarvoor worden een aantal tips en hulpmiddelen aangeboden, zoals een poster of ansichtkaart waarmee ze hun buren kunnen informeren

U kunt natuurlijk gewoon aanbellen en uitleggen wat u van plan bent. Of zelf een briefje schrijven en in de bus doen. Maar u kunt ook kiezen voor een poster of een ansichtkaart; leuk én helder.

Denk bij een verbouwing na over wat de buren van de werkzaamheden in uw woning gaan merken.

Bouwplanning
Handig voor uzelf én als communicatiemiddel, bijvoorbeeld op het raam.

Informeer de buren
Gaat u een dakterras aanleggen, de badkamer uitbreiden, een serre aanbouwen of het hele huis onderkelderen? Vertel het de buren. Hang een poster voor het raam of in het trappenhuis. Gooi een briefje of kaart in de bus bij de naaste buren. En vergeet social media niet.

Nodig de buren uit

Grote bouwplannen? Organiseer een informatieavond voor de buurt waar uw buren vragen mogen stellen over uw plannen.

Plaats een informatiebord

Heeft u een omgevingsvergunning voor een project in postcodegebied 1054 (Vondelparkbuurt-Noord, Helmersbuurt en Cremerbuurt) moeten aanvragen? Dan bent u ook verplicht om een informatiebord te plaatsen. Het bord kunt u afhalen bij het stadsloket van stadsdeel West. Neem uw omgevingsvergunning mee. Op het bord staat onder andere hoe lang de werkzaamheden duren en wie het aanspreekpunt voor de buren is.
Bent u niet aan het verbouwen in postcodegebied 1054, dan is een informatiebord nu nog niet verplicht. Maar al wel een goede manier om de buurt te informeren over de werkzaamheden:

INFORMATIEBORD BOUWACTIVITEIT

OMSCHRIJVING VAN DE BOUWACTIVITEIT

————————————————————————————————————————-

BOUWACTIVITEIT WORDT UITGEVOERD OP ADRES

————————————————————————————————————————-

DUUR WERKZAAMHEDEN 

AANVANG:

EINDE:

NAAM AANNEMER / UITVOERDER / CONTACTPERSOON

NAAM:

E-MAIL:

WEBSITE:

TELEFOONNUMMER:

OLO-NUMMER VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING

————————————————————————————————————————-

AANTAL TE PLAATSEN OF GEPLAATSTE OBJECTEN IN DE OPENBARE RUIMTE

————————————————————————————————————————-

Uw buren verbouwen

Op de hoogte blijven van bouwactiviteit in uw buurt? Of contact opnemen met verbouwende buren? Deze tips maken het makkelijker.

De bouwplannen in uw buurt

In veel gevallen moet eerst een omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Contact met de bouwer

Heeft u vragen over een aanvraag of verleende vergunning of hebt overlast van een verbouwing? Neem dan eerst contact op met de buren die aan het verbouwen zijn.

Bij grotere bouwplannen kunt u zich het beste richten tot de projectontwikkelaar. Die is verantwoordelijk voor het informeren van de omwonenden en voor het maken van afspraken met de buurt.

Ontwerp toolkit

De middelen in deze toolkit – zoals de poster en ansichtkaart – werden ontworpen in opdracht van de gemeente Den Haag. Vanwege de goede ervaringen in Den Haag zet Amsterdam deze middelen graag in voor de pilot.