Reactie Dagelijks Bestuur Stadsdeel Zuid op speerpuntennotitie Initiatiefgroep

De reactie van het DB op speerpuntennotitie van de Initiatiefgroep. De reactie staat in cursieve letters.