Notitie vanuit de twee initiatiefgroepen, april 2019

Henk Bakkerode van de Initiatiefgroep Bouwwoede Oud Zuid en Frank van der Hoek van de Initiatiefgroep Bouwwoede Oud West hebben eveneens een notitie opgesteld inzake hun visie op de privaatrechtelijke afweging die hun inziens de gemeente dient te maken bij bouwaanvragen: