Links

Digitale kaart regenwaterknelpunten in Amsterdam
https://maps.amsterdam.nl/rainproof/?LANG=nl
Deze kaart laat zien op welke plekken in Amsterdam een hoge kans bestaat op wateroverlast en schade als het extreem hard regent. Een regenwaterknelpunt is (een deel van) een straat of buurt met een (sterk) verhoogde kans op zulke overlast en schade bij extreme neerslag. De knelpunten variëren in ernst en grootte. De gemeente werkt samen met Waternet om deze knelpunten op te lossen, maar de inrichting van uw dak of tuin kan ook verschil maken!

Een initiatief van medewerkers van de Universiteit van Amsterdam
Sloopwoede in Amsterdam is niet alleen iets van de jaren 1960-1980, maar zet zich, aangemoedigd door de economische voorspoed, onverminderd voort. Overheden verlenen de vergunningen; particulieren, woningcoöperaties en projectontwikkelaars slopen. Op de website wordt een overzicht gegeven van huizen en blokken die recentelijk zijn gesloopt of waarvoor een sloopvergunning is afgegeven.

Deze website richt zich op de sloop van panden gebouwd tot 1965. Deze website is incompleet, maar wordt regelmatig aangevuld. Help ons deze sloopprojecten in kaart te brengen. Zie: https://www.amsterdamsloopt.nl/

Een brochure van Liander over het voorkomen van storing en schade
Er komen steeds meer kabels en leidingen in de grond. Hierdoor wordt de kans op graafschade steeds groter. Helaas heeft dit niet alleen economische gevolgen, soms levert
het ook gevaar op voor u, de volksgezondheid en het milieu wanneer u in de grond werkt. In deze folder leest u hoe u zorgvuldig graaft. Wij adviseren u de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen om zo schade aan kabels en leidingen te voorkomen.
Zie: Aannemers_Installateurs-Voorkom_Storing_en_Schade.pdf (liander.nl)