Kruimelgevallenbeleid Stadsdeel West

Elk Stadsdeel heeft een eigen beleid in zake zogeheten ‘kleine verbouwingen’, kruimelgevallen genoemd. In Zuid wordt gesproken van A2-beleid, in West van kruimelgevallenbeleid. Vanwege de commotie rondom de hausse aan kleine verbouwingen staat in beide stadsdelen dit beleid zwaar ter discussie en gaat het ook worden aangepast.

In de volgende memo wordt een toelichting gegeven door het Stadsdeel West op het voorgenomen besluit van 25 juni 2019 van het dagelijks bestuur om de “Uitvoeringsrichtlijnen Kruimelgevallen” gewijzigd vast te stellen en om de voorgenomen wijzigingen vrij te geven voor inspraak. De SDV wordt uitgenodigd om een positief advies op ons voorgenomen besluit uit te brengen.

Een opsomming van de wijzigingen:

Inbreng van het Buurtlab-West: