Initiatiefgroep Bouwwoede Oud-Zuid

De Initiatiefgroep Bouwwoede Oud Zuid bestaat uit ongeveer tien bewoners van Oud Zuid. We zijn bij elkaar gekomen naar aanleiding van een artikel in de Wijkkrant over de stormachtige toename van ontwrichtende verbouwingen in met name ons deel van het Stadsdeel Zuid. Al snel bleek dat onze onvrede en ergernis breed werden gedeeld. Sinds januari 2018 hebben we door middel van publicaties in de pers, manifesten, oproepen, inspreken in de vergaderingen van het Stadsdeel en contacten met het Stadsdeelbestuur indringend aandacht gevraagd voor deze problematiek. In de groep zijn verschillende deskundigheden vertegenwoordigd die relevant zijn voor onze activiteiten. Bestuurlijk, juridisch, stedenbouwkundig en politiek.
Ons doel is een snel halt toe te roepen aan de massale verbouwingen die in hoog tempo veel onherstelbare schade aanrichten. Onze acties richten zich in het bijzonder op de politiek, op het niveau van het stadsdeel Zuid en van de gemeenteraad van Amsterdam.

Augustus 2022 is de groep opgeheven. Drie mensen zijn doorgegaan met het verzamelen van informatie en het geven van advies en begeleiden van bewoners.