Het uitdiepen van kelders en souterains

Dat het uitdiepen van kelders en/of funderingsherstel mogelijk grote gevolgen kan hebben voor het woongenot van de buren is langzamerhand wel bekend geworden. De bouwwerkzaamheden duren meestal langer dan een jaar en als de aannemer zijn werk niet goed uitvoert of er onvoorziene omstandigheden optreden, kunnen er forse lekkages ontstaan met alle gevolgen van dien. Zie bijvoorbeeld onderstaande foto´s. Let wel: bewijzen dat de vochtschade een gevolg is van verbouwingen is altijd lastig.

Vochtschade op de beletage

Schimmel als gevolg van doorslaan van vocht

Muren beschimmeld

Mandelige muren
Meestal is er sprake van gemeenschappelijke scheidingsmuren. Om een kelderbak aan te brengen dient in deze zogeheten mandelige muur te worden geboord en niet zo klein beetje ook. De laatste tijd waren in de stadsdelen Zuid en in Oost zaken aan de orde, waarbij buren door inkassing in een gemeenschappelijke muur, onrechtmatig hun nieuwe kelderbak gedeeltelijk in de muur van de mede-eigenaar/ buurman dachten te kunnen hangen. Liefst ongemerkt, zonder dat de buren daar iets van wisten. Dat is domweg verboden, althans als de buren medewerking weigeren. Die kunnen daar niet toe gedwongen worden; de onderkelderingsvergunning en gemeentelijke toestemming om het eigendom van iemand anders aan te tasten, behelst helemaal geen gedoogplicht of iets dergelijks voor het slachtoffer. Velen weten dat niet en laten al of niet bewust, in hun eigendom penetreren.

Publiekrecht en privaatrecht
De gemeente kan vergunningen rondstrooien wat ze wil, maar een publiekrechtelijke vergunning impliceert helemaal geen privaatrechtelijke gedoogplicht voor de buren. Als die weigeren, is de vergunning een vodje papier, goed voor eenmalig toiletgebruik. Afgezien van een mogelijk bij de civiele rechter uit te lokken zgn. rechterlijke machtiging waardoor een weigering overruled zou worden. Proces van minimaal een half jaar. Maar als dan ingebracht wordt de vrees voor bouwschades, verzakking, vocht etc. zal geen rechter de machtiging verlenen, als de noodzaak van funderingsherstel niet keihard is aangetoond.

Omgevingsalert
Wat vindt de VVE er van? Wat staat er in het huishoudelijk regelement? Het is daarom zaak de omgevingsalerts van de stadsdelen (via de app van uw stadsdeel) goed in de gaten te houden. Als er een omgevingsvergunning voor uitdiepen en/of funderingsherstel door uw buren wordt aangevraagd is het altijd verstandig daarop te reageren. Immers, in sommige bestemmingsplannen is het uitdiepen niet toegestaan, -zoals in het bestemmingsplan Museumkwartier/Valeriusbuurt-, maar het stadsdeel kan vaak van een afwijkingsbevoegdheid gebruikmaken en de vergunning toch verlenen.

Let op de datum van bekendmaking
U kunt reageren door bij de aanvraag van een omgevingsvergunning al meteen bezwaar te maken (dan weet de gemeente dat alvast) maar u kunt ook wachten tot de omgevingsvergunning verleend is en dan een bezwaarschrift indienen. Let u wel op de termijnen. U moet binnen 6 weken na bekendmaking van de vergunning aan de aanvrager een bezwaarschrift hebben ingediend, zoals ook op de omgevingsalert wordt aangegeven. Publicatie van de bekendmaking volgt vaak pas dagen na de bekendmaking. Let daarom goed op de dateringen!

Overigens, het mooiste is natuurlijk als uw buren u tijdig inlichten. De ervaring leert dat dit niet altijd gebeurt. Wij kunnen u ten alle tijden bijstaan met raad. Mail naar info.bouwwoede@gmail.com