Evaluatie een jaar bouwwoude

STOP DE BOUWWOEDE – een evaluatie van de initiatiefgroep Oud-Zuid
Na ruim een jaar bouwwoede maakt de initiatiegroep Oud-Zuid de balans op. Ook in Oud-West heeft de bouwwoede tot de oprichting van een initiatiefgroep geleid, maar vanwege de lokale bestuurlijke en procedurele verschillen beperkt deze evaluatie zich tot Oud-Zuid. De evaluatie is bestemd voor een breed publiek van bestuurders, politieke partijen, adviesorganen, pers en niet in de laatste plaats voor de bewoners van Oud-Zuid zelf. Vanwege de leesbaarheid is de tekst ingedikt en beperkt tot de hoofdlijnen. Achtergrondmateriaal is bij de initiatiefgroep verkrijgbaar.