Enquête over onderkeldering

Een enquête, opgesteld door Anneke Veenhoff, lid van de Stadsdeelcommissie Oud West/de Baarsjes voor Groen Links. Zij zet zich in voor groen en leefbaar.

Doel van de enquête is enig zicht te krijgen op de gang van zaken rond kelderbouw voor aanwonenden. Dus bijvoorbeeld: ontstaat er vaak schade? Wordt die netjes opgelost? Lukt het om de schade vergoed te krijgen? 
Deze informatie is nu niet voorhanden omdat zich dit over het algemeen in de privé-sfeer afspeelt tussen aanwonenden en initiatiefnemer. De resultaten zullen we gebruiken om invloed op beleid uit te oefenen en een betere bescherming van omwonenden voor elkaar te krijgen.

Anneke Veenhoff


Het invullen van de on- line enquête duurt ca. 15 minuten.
Mocht je meer mensen kennen met een kelder naast, voor, achter of onder zich in Amsterdam dan heel graag de link doorsturen. Hoe meer gegevens hoe beter natuurlijk. Hier de link: https://www.onderzoekdoen.nl/enq/?f=v57yq3bl0y

24 november tussenstand kelderenquête
Een tussenstand met 53 respondenten:
Het onderzoek is een ​inventarisatie​: om erachter te komen wat er is gebeurd bij mensen waar een kelder is gebouwd in hun directe omgeving. Hoeveel en welke overlast hebben mensen ervaren, welke schade is geleden, hoe ging de afhandeling van de schade etc. De enquête is door 53 mensen ingevuld, afkomstig uit Oud-West, de Baarsjes, Bos en Lommer, Westerpark, maar ook uit Oost en Centrum. De enquête ging van start op 4 oktober en deze resultaten zijn gebaseerd op de stand van 13 november 2019. Zie: