De binnentuinen: groen of steen?

12 april 2019
Antwoord van B&W op vragen van de Partij van de Dieren.

Jennifer Bloemberg van de Partij voor de Dieren stelde vragen aan het college over hoe voorkomen wordt dat Amsterdam één groot hitte-eiland wordt. Dit in het licht van de huidige bouw- en verdichtingswoede, de slechte waterhuishouding en de geringe groene ruimte. 
 
Antwoord van het college: 
Amsterdam is en blijft een groene stad met een goede waterhuishouding. In het algemeen kunnen we met groen koelen en water bergen op alle schaalniveaus. 
De groene scheggen zijn hierin belangrijk voor het leefbaar houden van de stad bij hitte en hoe verder de scheggen de stad in kunnen hoe beter. Tangentiële groenverbindingen tussen de parken kunnen voor schaduwrijke routes naar de koelere parken zorgen. In de themastudie ‘Hitte en Droogte (Ruimte voor de stad) wordt bovendien geadviseerd om voor iedere woning te streven naar een groene koele plek op 300 meter afstand en de grachten (afhankelijk van oriëntatie) meer te vergroenen zodat er koele luchtcorridors kunnen ontstaan. Eerste inzet van het college is om de kwaliteit van het bestaande groen te borgen en te optimaliseren. Vanuit de gemeente wordt vergroening gestimuleerd via subsidieregelingen zoals ‘vergroen je buurt’ en ‘groene daken en gevels’. Vanuit het programma Amsterdam Rainproof wordt actief gewerkt aan klimaatbestendig maken van de stad. Door middel van bewustwording en projecten om meer te vergroenen en minder te verstenen in het kader van regenwatermanagement, waarbij vermindering van hittestress een belangrijk neveneffect is. Het recent afgeronde onderzoek naar de gevolgen van het aanleggen van kelders voor de grondwaterstand en –stroom geeft aan dat bij een toenemend aantal kelders een probleem kan ontstaan voor het grondwater. In delen van de stad zouden kelders grondwaterneutraal moeten worden aangelegd. Nader onderzoek is nodig om te bepalen hoe dat technisch gerealiseerd kan worden en hoe dit in regelgeving is onder te brengen.  
 

Dit is de beantwoording van vraag 8 uit een cluster van schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren inzake Het verlies van groene ruimte in Amsterdam en het hanteren van een groennorm. Het antwoord is door het college gegeven op 12 april 2019. We zijn benieuwd of het college na de recente hittegolf nog steeds vindt dat zij genoeg doet om te voorkomen dat Amsterdam een groot hitte-eiland wordt. Zie:https://amsterdam.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-inzake-het-verlies-van-groene-ruimte-in-amsterdam-en-het-hanteren-van-een-groennorm