Bestemmingsplan Museumkwartier-Valeriusbuurt

Het Plangebied

27 maart 2020
De gemeente heeft een nota van uitgangspunten opgesteld. Zie http://Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Museumkwartier – Valeriusbuurt 2021

23 januari 2020
Gemeentelijk verslag van de inloopbijeenkomst die in het Concertgebouw werd gehouden over het bestemmingsplan:

7 Januari 2020
Concept nota van uitgangspunten Museumkwartier – Valeriusbuurt 2021

Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Zuid heeft op dinsdag 7 januari 2020 ingestemd met de conceptnota van uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan Museumkwartier – Valeriusbuurt 2021. Hier de nota:

29 oktober 2019
De gemeente organiseert een ‘Verdiepingssessie bestemmingsplan’.
De uitnodiging en het programma:
De verdiepingssessie vindt plaats op dinsdagavond 29 oktober van 18.30 tot 21.00 uur in Het Concertgebouw. U kunt zich vanaf 18.00 uur aanmelden in de entreehal aan het Concertgebouwplein. Een medewerker van de gemeente zal u vanaf daar naar de Koorzaal brengen waar de verdiepingssessie plaatsvindt. Tijdens de verdiepingssessie worden soep en broodjes geserveerd.
Het programma:
·         18.00 tot 18.30 uur: inloop met koffie en thee
·         18.30 tot 18.40 uur: opening en toelichting op de avond
·         18.40 tot 19.00 uur: presentatie over de uitkomsten van de mini-enquête en de rondetafelgesprekken. Tijdens deze presentatie worden soep (vegetarisch) en broodjes geserveerd.
·         19.00 tot 20.15 uur: deelnemers gaan in groepjes van circa 10 personen onder leiding van een gespreksleider in gesprek over de uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan.
·         20.15 tot 20.45 uur: aan het eind van de avond delen de gespreksleiders de uitkomsten van hun groepsgesprek met de zaal.
·         20.45 tot 21.00 uur: einde van de verdiepingssessie.
Graag ontvangen wij een bevestiging van uw komst

Mogelijk is het al enige tijd geleden dat u zich heeft opgegeven voor de verdiepingssessie. Daarom horen we graag even of u nog steeds wilt deelnemen aan de verdiepingssessie. Dit kan door een mail te sturen naar museumkwartier@amsterdam.nl

Met vriendelijke groet,
Jeroen Rozema
Projectleider bestemmingsplannen
T:   020 – 252 1413/ 06 – 18533837 M: j.rozema@amsterdam.nl

12 september 2019
Een bericht van het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid over de planning naar het bestemmingsplan. Factoren: de aanstormende omgevingswet per 1 jan 2021 en de zogeheten voorzienbare planschade:

Op 31 januari 2019 heeft de Stadsdeelcommissie een advies uitgebracht aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid over het Plan van Aanpak Bestemmingsplan Museumkwartier/Valeriusbuurt. Hieronder leest u het advies.