Beschermd stadsgezicht Amsterdam Zuid

Achterzijde Valeriusstraat: Balkons twee meter diep en over de gehele lengte van de kavel. Je zal er maar onder, naast of tegenover wonen. Initiatiefgroep pleit voor ook bescherming achterzijde.

Nota van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
In 2013 verscheen een nota van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, waarin het voornemen wordt beschreven om zowel Plan Zuid als ook Oud Zuid tot beschermd stadsgebied te verklaren. Uiteindelijk is dat alleen met Plan Zuid gebeurd.
Klik op de toets ‘Download’ om de nota te zien:

Monumenten.
Naast de kleine 9500 rijks- en gemeentelijke monumenten, heeft Amsterdam een aantal beschermde stads- en dorpsgezichten. Zo is het centrum van Amsterdam met zijn grachtengordel sinds 1999 beschermd stadsgezicht en de grachtengordel sinds 2010 zelfs UNESCO Werelderfgoed. Het is van belang zorgvuldig met deze historische waarden om te gaan zodat de komende generaties Amsterdammers hier ook volop van kunnen genieten. Zie: https://www.amsterdam.nl/kunst-cultuur/monumenten

11 mei 2020

15 april 2020
Brief van de Initiatiefgroep Oud Zuid aan de leden van de Stadscommissie Zuid en aan het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel:

Geachte leden van het DB,
‘Recent kregen we van uw afdeling bestuurscontacten de brief die u ontving van de wethouder R.O., mevrouw Van Doorninck, over aanvraag voor aanwijzing tot rijksbeschermd stadsgezicht van onze buurten. Het onderwerp behoort al langer tot de belangrijke speerpunten van de Initiatiefgroep Oud Zuid. Uw voorzitter weet van het belang dat wij en de buurtbewoners aan deze status toekennen. In ons jongste gesprek met hem, dd. 11 maart jl., kwam het weer aan de orde. Hij deelde ons ongeduld over de trage gang van zaken. Het was toen een klein jaar geleden dat uw DB er bij de wethouder op aandrong de erkenning tot beschermd stadsgezicht (opnieuw) onder de aandacht te nemen (brief 18 december 2018). ‘ Zie verder:

17 maart 2020
Een ontwikkeling rondom de aanvraag rijksbeschermd stadsgezicht.
Een schrijven van het kernteam bouwdynamiek aan het dagelijks bestuur van de stadsdelen Oost, West en Zuid. Doel: het kunnen komen tot een ‘gedragen’ aanvraag bij het Rijk.