Verzet loont

Het relaas van een bewoner

Onderkeldering, aanbouw, extra verdieping
Eind 2016 werd ons duidelijk dat nieuwe eigenaren ingrijpende bouwplannen koesterden voor de 2 middelste panden van een bouwblok van 4 huizen met mandelige (is gemeenschappelijke) muren. De nieuwe eigenaren bleken 2 projectontwikkelaars die (onafhankelijk van elkaar, zoals werd beweerd) vergunningen aanvroegen om bij beide panden de fundering te vernieuwen ten behoeve van kelderbouw. Ook waren zij van plan om in de tuin het woonoppervlak met 4 meter uit te breiden, en op het dak tekenden zij een extra bouwlaag in. Nieuwe en peperdure vierkante meters, niet bedoeld voor eigen gebruik, maar exclusief bestemd voor speculatieve doorverkoop. En om die winsten te kunnen realiseren hadden de dame en heren bedacht dat wij wel akkoord zouden gaan met het gebruik van de mandelige muur ten behoeve van hun bouwplannen.

Aantasting woongenot
In dat bouwblok zijn mijn vrouw en ik eigenaren van een van de belendende panden. De eerste schade die wij ondervonden was van emotionele aard. Onze zoon en zijn vrouw bewoonden onze bovenetage, maar zij besloten stante pede met hun twee piepkleine kinderen uit de stad te verhuizen vanwege het vooruitzicht van maandenlange bouwoverlast. Hun vertrek tastte ons woongenot in hoge mate aan, maar de straat en de sociale cohesie waarin wij al 40 jaar woonden was ons dermate dierbaar dat wij besloten om te blijven. Wij informeerden ons over wat ons te wachten stond, en daarmee werd ons duidelijk dat bij realisatie van de bouwplannen van de projectontwikkelaars ons veel materiële schade stond te wachten. Elke bouwspecialist wist ons duidelijk te maken dat, in het kort samengevat, het scharniereffect in een periode van mogelijk 10 jaar zonder enige twijfel aanzienlijke schade zou gaan veroorzaken. Het werd dus tijd om ons ook over onze rechten te laten informeren.

Met de buren zegt het Stadsdeel niets te maken te hebben
In eerste instantie wendden wij ons tot de ambtenaren van het Stadsdeel Zuid, maar daar viel geen steun voor onze rampspoed te mobiliseren. Bestuursrechtelijk zouden wij ons nergens op kunnen beroepen. Het beleid met betrekking tot omgevingsvergunningen valt onder het zogeheten A2 beleid (dat met kruimelregelgeving naar believen kan worden opgerekt) en is bestuursrechtelijk onderbouwd. Onze ervaring is dat deze regelgeving is toegesneden op de belangen van projectontwikkelaars. Bovendien beschouwt de gemeente zich niet aansprakelijk voor alle problemen die in onderhavige gevallen tussen buren ontstaan en verwijst naar de civiele rechter. En de kosten voor die rechtsgang zou niet te verhalen zijn. Wij beschouwden dit als een hoge mate van rechtsongelijkheid, dit vanwege het ontbreken van een fatsoenlijke belangenweging die vooraf dient te gaan aan het afgeven van een omgevingsvergunning.

Advocaten in de arm
Samen met drie andere benadeelde buren besloten we advocaten in de arm te nemen; een voor de bestuursrechtelijke, en een voor de civielrechtelijke ondersteuning. En in een periode van 2,5 jaar hebben wij gezamenlijk meer dan € 40.000,— kosten moeten maken om te voorkomen dat ons huis ernstige schade zou gaan oplopen door de op winstbejag gebaseerde plannen van onze nieuwe buurtjes.

De wanhoop nabij
Ons woongenot heeft in die periode ernstig onder druk gestaan. Menigmaal werd de druk ons te veel en werden wij zo wanhopig dat wij op het punt stonden om de handdoek in de ring te gooien. Alle pogingen om met de projectontwikkelaars tot een redelijk vergelijk te komen strandden in listige manoeuvres die werden aangewend om de winstmarges veilig te stellen. Wij raakten bijkans paranoïde en verloren het vertrouwen in het bestuur dat de projectontwikkelaars faciliteert en enkel voor de bühne inspraakavonden organiseert om de verontwaardigde buurtbewoners om de tuin te leiden.

Onderkeldering voorkomen
Toch was al deze ellende niet voor niets. Ondanks ons laakbare bestuur, maar dankzij de steun van onze buren, volhardende advocaten, engelengeduld, de inspanningen van betrokken buurtbewoners in Zuid en West en, niet te vergeten de morele steun van Els Weijers van de Stadsdeelcommissie Zuid zijn wij zover gekomen dat beide projectontwikkelaars hun bouwplannen aanpasten.
In ons bouwblok komt geen onderkeldering en wordt slechts 2,5 meter in de tuin gebouwd. Verzet loont.