City, 31 mei 2019, over inspreken bij het Waterschap door Pim Vermeulen

Er moeten meer regels komen voor het onderkelderen van woningen in de stad, laat Comité Stop de Bouwwoede weten aan het waterschap. 

Onderkeldering geeft altijd zeer veel overlast omwonenden.

Zuidbewoner Pim Vermeulen van het comité Stop de Bouwwoede heeft bij het waterschap Amstel Gooi en Vechtstreek aandacht gevraagd voor de verstening van het stedelijke gebied. Met name de onderkeldering van woningen is een doorn in het oog.Het waterschapsbestuur houdt zich bezig met de waterhuishouding bij de aanleg van nieuwbouwwijken. Vermeulen wil dat er ook aandacht komt voor renovatieprojecten in met name Amsterdam-Zuid. 

Ernstige overlast
Bij het waterschapsbestuur pleitte hij voor een ‘kritische watertoets’ die van belang is voor de gevolgen van uitbouwen en kelderbakken op de waterhuishouding. Hij verwees daarbij naar een onlangs verschenen onderzoek naar de effecten van kelderbakken door de gemeente Amsterdam en Waternet. Daaruit blijkt dat ‘de cumulatieve effecten van kelderbouw […] tot ernstige water- en grondwateroverlast situaties kunnen leiden’. Bestuursleden van respectievelijk Water Natuurlijk, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA en VVD vroegen Vermeulen om concrete tips. Vermeulen adviseerde hen onder meer de opname van expliciete regels voor de bestaande stad in de nieuwe Keur. Dit is een document met regels die het waterschap hanteert om beken, dijken, waterwerken en grondwater te beschermen in het waterschap. Het is een belangrijk document voor iedereen die bij, of met water, activiteiten onderneemt, dus ook voor aannemers. 

Watertoets
Verder wil Vermeulen de uitbreiding van het Rainproof-beleid over de aanleg van kelderbakken en een kritischer watertoets bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor iedereen die een woning wil onderkelderen. Verder pleitte hij voor een intensieve samenwerking op het kelderdossier tussen het waterschap en de gemeente Amsterdam. Het was de derde keer dat de Initiatiefgroepen Stop de Bouwwoede Oud–Zuid en Oud–West aandacht vroegen van het waterschapsbestuur. Dat begint zich volgens het comité zelf uit te betalen want de belangstelling van het nieuwe bestuur was groot.