AMSTERDAMSE KELDERBOUW EN SCHADE: VERKENNINGEN OVER HET VOORKOMEN EN BEPERKEN VAN BOUWSCHADE

INITIATIEFGROEP STOP DE BOUWWOEDE OUD-WEST

  1. Inleiding

De laatste jaren worden in veel buurten van Amsterdam (zoals Oud -Zuid, De Pijp, Oud-West, De Baarsjes, Centrum, Oost) op flinke schaal kelders onder gebouwen aangelegd. Soms onder bedrijfsgebouwen, vaak onder woonpanden, zowel onder hoofdgebouwen als onder nieuwe uitbouwen. De prikkels voor kelderbouw zijn talrijk. Er wordt relatief goedkoop extra woonruimte gecreëerd. Er wordt waarde toegevoegd: de aanlegkosten per m2 zijn veel lager dan de verkoopwaarde per m2. Ook kan het financieel aantrekkelijk zijn om een kelder aan te leggen als funderingsherstel noodzakelijk is. Dat leidt in de praktijk vaak tot speculatie en koude projectontwikkeling, zonder oog voor de buren en de buurt.
Lees meer: