Afstudeeronderzoek- Maatregelen voor Regenbestendige Binnentuinen juni 2019

Afstudeeronderzoek Binnentuinen van West.

Hoang Nguyen studeerde juni 2019 af bij de Hogeschool van Amsterdam. Hoang onderzocht maatregelen om wateroverlast tegen te gaan in de binnentuinen van Amsterdam West. Dit gebied is bijzonder versteend en heeft de minste hoeveelheid openbaar groen (0,5 m2) per bewoner. De binnentuinen raken ook steeds meer verhard door bebouwing of betegeling. Door de steeds intensievere buien is hier steeds vaker sprake van steeds meer wateroverlast, met gevolgen voor vastgoed, leefbaarheid en infrastructuur.

Twee binnentuinterreinen onderzocht
Er werden twee regenwaterknelpunt gebieden in West onderzocht: de Bellamybuurt en de Admiraal de Ruijterbuurt. Met een rekenmodel (‘rekentool’) berekende Hoang hoeveel waterberging nodig is per huizenblok bij een bui van 60 mm/uur. 

Oplossing
De drie meest kostenefficiënte oplossingen bleken:
1. onttegelen;  2. vervangen door doorlaatbare verharding; 3. ophogen met grond (grondverbetering).

Uitkomsten
De twee onderzochte gebieden bleken niet of nauwelijks bestand tegen een bui van 60 ml/uur. In de Bellamybuurt was ongeveer de helft niet/nipt bestand tegen een 60 ml/uur bui. Hier dient 10% van de huidige verharding weggehaald te worden (van 43% naar 53% onverhard). Of een ophoging van alle tuinen met 10 cm grond gemiddeld. 

In de Admiraal de Ruijterbuurt was het nog slechter gesteld. Daar was geen enkel onderzocht bouwblok bestand tegen de 60 ml/uur bui. Hier dient 24% van de huidige tuinverharding weggehaald te worden (van 39% naar 63% onverhard). Of een ophoging met 20 cm grond.

Conclusies
Maatwerk is nodig om de exacte beste oplossingen te kiezen, door de diversiteit per bouwblok (grondwaterstand, maaiveldhoogte, grondsoort, mate van verharding, etc.); 
Als vuistregel voor een goede regenwateroverlastbestendige binnentuin wordt 67% onverhard aangehouden;
Het minimum benodigde onverharde tuinoppervlak van 50% wordt al (ruim) overschreden in de onderzochte regenwaterknelpunten Bellamybuurt en Admiraal de Ruijterbuurt. 

Hoang Nguyen studeerde af bij de Hogeschool van Amsterdam, Civiele Techniek, watermanagement. Het onderzoek werd bij stadsdeel West uitgevoerd (Sarah van Mourik Broekman en Luc Sour), in samenwerking met Bureau Binnentuinen (Ralph Stuyver) en Buro Regen&Water (Ivo Tanis)

Hier een link naar het volledige rapport: