Aanvullende uitgangspunten bestemmingsplan Museumkwartier – Valeriusbuurt

Auteur: Jeroen Rozema
Datum: 21 september 2021
1 – Inleiding
Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid heeft op 17 maart 2020 de nota van uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan Museumkwartier – Valeriusbuurt vastgesteld. Hierin worden de inhoudelijke keuzes voor het nieuwe bestemmingsplan vastgelegd. Deze uitgangspunten vormen de basis voor het bestemmen van alle gebouwen en gronden in het bestemmingsplan. Nadien is gebleken dat op onderdelen aanvullingen nodig zijn.
Er wordt voorgesteld om de nota van uitgangspunten voor het Museumkwartier – Valeriusbuurt op een aantal punten aan te vullen of aan te passen. In deze notitie worden deze aanpassingen voorgesteld en onderbouwd. Het gaat om de volgende vier onderwerpen:

  1. Nadere uitwerking uitgangspunten voor kantoren
  2. Heroverweging niet-woonfuncties aan de Willemsparkweg en de Koninginneweg
  3. Short-stay appartementen
  4. Particuliere zorgklinieken
    Per onderwerp wordt toegelicht wat al dan niet er in de nota van uitgangspunten staat en wat het voorstel is. Vervolgens wordt uiteengezet wat de aanleiding is en wordt het voorstel onderbouwd.