9 februari 2022 Hoe verder met de Bezwaarschriftcommissies?

1. We hebben hier al vaker de rol en het functioneren van de Bezwaarschriftcommissies in de stadsdelen West en Zuid aan de orde gehad. Voor bewoners, die rekenen op een serieuze behandeling van hun klacht tegen een gemeentelijke vergunning, draait zo’n procedure bijna altijd uit op een flinke teleurstelling. De gemeente houdt zich zelden aan de wettelijke termijnen, en toetst louter op formele rechtmatigheid, zonder oog te hebben voor de gerechtvaardigde belangen en rechten van omwonende burgers. Vaak krijgen die zelfs van het stadsdeel te horen: “Wij MOETEN die vergunning wel verlenen en mogen niet weigeren, want aan de formele regels en criteria wordt voldaan. Uw belangen doen er dan niet meer toe en we hoeven die niet in onze afweging te betrekken.” Wel heel gemakkelijk allemaal; bovendien onterecht!

2. Zo’n commissie bestaat uitsluitend uit eigen Amsterdamse gemeenteambtenaren. Een groot probleem, want zo is van onafhankelijke klachtenbeoordeling geen sprake. Eigen mensen beoordelen eigen mensen; ons kent ons. Collegiale solidariteit gaat dan toch onvermijdelijk opspelen. M.a.w.: de slager keurt hier het eigen vlees en dus mankeert er niets aan de kwaliteit! De burger weet intussen wel beter. Vroeger waren die commissies inderdaad onafhankelijk, maar dat heeft burg. Van der Laan als bezuinigingsmaatregel afgeschaft. Sindsdien is voor velen de klachtenbehandeling (= de bezwaarprocedure) een klucht.

3. Misschien zit er toch verandering in de lucht. De stadsdeelcommissie in West heeft o.l.v. Anneke Veenhoff (GroenLinks) unaniem een advies aan de gemeenteraad uitgebracht waarin zij pleit voor een snelle evaluatie van het alweer zes jaren functioneren van de commissies in de huidige vorm. Hoe pakt de uitvoering ervan in feite uit? Zij heeft haar voorstel begin febr. toegelicht in de Commissie Algemene Zaken van de gemeenteraad, waar ze veel bijval van leden kreeg. Uiteindelijk moeten de gemeenteraad en de burgemeester erover beslissen of zo’n evaluatie doorgaat en of er een andere opzet van die commissies komt. Vooral het gebrek aan echte onafhankelijkheid (en zeker die van de voorzitter) wordt als groot manco ervaren. De burger heeft er nu vrijwel géén kans. Burg. Halsema vreesde dat onafhankelijke commissies veel meer tijd nemen. Maar Anneke Veenhoff c.s. hebben met cijfers en feiten laten zien dat het juist de overbelaste gemeente-juristen zelf zijn, die keer op keer op keer uitstel van hoorzittingen afdwingen, tegen de wettelijke termijnen in.

4. Burg. Halsema zelf heeft medio januari gezegd dat de gemeente vaak te weinig oog heeft voor de rechtvaardigheid in haar handelen en te veel nadruk legt op pure rechtmatigheid (het handelen strikt volgens de regeltjes, zonder oog te hebben voor de maatschappelijke gevolgen). Zie ook het artikel op deze website over enkele recente uitspraken van de Raad van State over de noodzaak van evenredigheid bij de belangenafweging in het vergunningenbeleid.

We hopen van harte dat dit uitstekende initiatief van Anneke Veenhoff en haar mede-commissieleden van West, gehoor vindt en tot snelle verbeteringen mag leiden in het waarborgen van de rechten van bedreigde burgers.

Initiatiefgroepen bouwwoede West en Zuid